www.ranking-the-arts.com

De winnaar is / The winner is:   Berndnaut Smilde  (is bekend gemaakt op zondag 11 maart 2012 om 16:00 uur!)

Eind 2010 initieert NP3 een aantal projecten waarin zij de overwogen artistieke keuze, haar curatorschap volledig loslaat. Met www.ranking-the-arts.com speelt NP3 in op de confronterende, maar luchtige personalitycheck waarin of waarop de kunstenaar zichzelf als icon presenteert. De strijd om de meest 'gegooglede persoonlijkheid' te worden begint NU! Google's wil is wet. NP3 klikt zich in op de machtige Google flow die haar stempel op onze maatschappij heeft gedrukt: Google statistieken, hits, webpagina's of unieke bezoekers geven tegenwoordig aan hoe "belangrijk" je bent. Hoe meer je wordt 'gegoogled', hoe hoger je in de Google rankings staat en hoe meer jij met Google werkt via je website, blog, YouTube, Twitter of Facebook hoe meer gewicht je in het mondiale systeem van Google krijgt. NP3 draagt met het project www.ranking-the-arts.com haar curatorschap eenmalig over aan de Big Boss Google. Hoe werkt het: Je kunt je als professioneel kunstenaar, tegen een vergoeding van 25 euro inschrijven voor www.ranking-the-arts.com. Bij deelname word je kunstenaarsnaam ingevoerd in de database van www.ranking-the-arts.com die direct gelinkt is aan de zoekmachine Google. Zodra NP3 je naam heeft ingevoerd op www.ranking-the-arts.com gaat Google actief op zoek naar het aantal pagina's voor alle ingeschreven kunstenaars. Hoe hoger je ranking in Google hoe hoger je ranking bij www.ranking-the-arts.com. Door de koppeling met Google blijft de ranking list het gehele jaar continue in beweging en is alles nog mogelijk. Het project heeft een looptijd van 1 jaar en het blijft tot het laatste, definitieve moment, zelfs tot op de laatste seconde spannend welke kunstenaar de nummer 1 wordt van www.ranking-the-arts.com. Het jaar begint op het moment dat de eerste kunstenaar in de ranking list van www.ranking-the-arts.com is geplaatst. Dus let op! Inschrijven is vanaf nu mogelijk! Aan het eind van dat jaar wordt onder notarieel toezicht www.ranking-the-arts.com afgesloten en de kunstenaar die op dat ene moment op nummer 1 staat is de grote winnaar van www.ranking-the-arts.com! Waarom zou je in Google's naam meedoen? De winnaar krijgt een solotentoonstelling bij NP3 en de gehele opbrengst van www.ranking-the-arts.com wordt hiervoor ingezet. Dat betekent bij 100 deelnemers een budget van 2.500,00 euro en bij 500 deelnemers zelfs 12.500 euro. En hoe kun je meedoen? Download hier de voorwaarden!!! With www.ranking-the-arts.com NP3 responds to the confronting, but light-hearted personality check in which or on which the artist presents himself as an icon. The battle of becoming the most 'googled personality' starts NOW! Google's will is the law. NP3 clicks herself into the mighty Google flow that left its mark on our society: Google statistics, hits, web pages or unique visitors show today how "important" you are. The more you get 'googled' the higher you get in the Google rankings and the more you work with Google through your website, blog, YouTube, Twitter or Facebook the more importance you get in the global system of Google. With the project www.ranking-the-arts.com, NP3 hands over the curatorschip once only to the big boss Google. How it works: As a professional artist you can, at a cost of 25 Euros register yourself for www.ranking-the-arts.com. By participating, your artist's name will be entered into the database www.ranking-the-arts.com which is directly linked to the Google Search Engine. As soon as NP3 enters your name into www.ranking-the-arts.com, Google actively searches for the number of pages in which all registered artists are named. The higher your ranking in Google the higher your ranking in www.ranking-the-arts.com. Through the link with Google the ranking list remains continuously in motion througout the year and everything will be possible. The project has a duration of 1 year and it will be extremely exciting until the last, final moment, even until the last second, which artist will be the ultimate number 1 of www.ranking-the-arts.com. The year begins when the first artist is placed on the ranking list of www.ranking-the-arts.com. Attention! Registration is now possible! After exactly one year www.ranking-the-arts.com will close under notarial supervision and the artist that holds the number 1 position on that particular moment on the ranking list will be the great winner of www.ranking-the-arts.com Why in Google's name should you participate? The winner receives a solo exhibition at NP3 and the entire proceeds of www.ranking-the-arts.com will be allocated towards this. That means with 100 members there will be a budget of 2,500.00 Euros and with 500 participants even a budget of 12,500 Euros. And how can you participate? Download the conditions here!!!

De kunstenaars / The artists:

Creative Commons License
Ranking The Arts van ax710 & y-a-v-a is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op het script www.fortheloveoffame.com, wat gebaseerd is op een script van www.vincentbruijn.nl.